veřejné osvětlení

V městě Brně bylo testováno 115 ks stožárů světelné signalizace o výšce 2,7 – 7,0 m. Výsledek testů: 4 stožáry nutno vyměnit y důvodů materiálových vad, 3 strožáry nově založit ...více

Úvodní strana | Aktuality | Dokončení verze software 13.1. pro řídící jednotku CPU DATMO RVO (prosinec21012)

Dokončení verze software 13.1. pro řídící jednotku CPU DATMO RVO (prosinec21012)

Ve verzi 13.1. je umožněno připojovat do RVO elektroměry s počtem 1000 pulzů na 1 kWh. Dále je možno připojit elektroměr ZPA s komunikační nadstavbou RSM 310 pro komunikaci po sériové lince RS232. Řídící jednotka CPU DATMO RVO vyčítá z elektroměru následující data.

  1. Sériové číslo elektroměru
  2. Okamžitá efektivní hodnota napětí
  3. Okamžitá efektivní hodnota proudu
  4. Okamžitá efektivní hodnota výkonu
  5. Okamžitá hodnota fázového posuvu
  6. Maximální hodnota proudu
Dokončení verze software 13.1. pro řídící jednotku CPU DATMO RVO
racom elsing seak harvard roch

Copyright © 2018 DATmoLUX a.s. - moderní koncepce veřejného osvětlení