veřejné osvětlení

V městě Brně bylo testováno 115 ks stožárů světelné signalizace o výšce 2,7 – 7,0 m. Výsledek testů: 4 stožáry nutno vyměnit y důvodů materiálových vad, 3 strožáry nově založit ...více

Úvodní strana | Aktuality | Dokončení projektu v městě Moravská Třebová

Dokončení projektu v městě Moravská Třebová

20. listopadu 2012 bylo ve spolupráci s firmou Siemens nasazeno 24 ks rozvaděčů RVO-DC GPRS včetně dispečerského pracoviště na Technických službách.

Rozvaděče jsou vybaveny systémem DATMO Control pro řízení elektronických předřadníků. Komunikace s dispečerským pracovištěm je zajištěno pomocí GPRS modemů.

Dispečerské pracoviště zajišťuje PC se softwarem SW DATMO RVO, které slouží jako komunikační server s databází a zároveň jako klient pro tyto data. Podružné pracoviště je situováno v Praze jako další klient. SW DATMO RVO obsahuje moduly GIS, ELS a On-line. Software zajišťuje pravidelné denní odečty elektroměrů, napětí a proudů v síti VO.

Dokončení projektu v městě Moravská Třebová (listopad 2012)
racom elsing seak harvard roch

Copyright © 2018 DATmoLUX a.s. - moderní koncepce veřejného osvětlení