veřejné osvětlení

V městě Brně bylo testováno 115 ks stožárů světelné signalizace o výšce 2,7 – 7,0 m. Výsledek testů: 4 stožáry nutno vyměnit y důvodů materiálových vad, 3 strožáry nově založit ...více

CPU DATMO KN

Jednotka komunální nadstavby je vyvinuta speciálně do sestavy DATMO pro sběr dat, které přímo nesouvisejí s provozem veřejného osvětlení. Jedná se o odečet dalších podružných elektroměrů a možnost sledovat 8 libovolných binárních vstupů a spínat 8 binárních výstupů, které mohou spínat přímo cívky stykačů 230V stř..Vstupy jsou určeny pro sledování stavu spínacích prvků přes jejich pomocné kontakty. Každý výstup je možno řídit samostatným kalendářem. Toto je možno využít při řízení slavnostního osvětlení, které je nezávislé na osvětlení veřejném a do rozvaděče RVO je přivedeno samostatným kabelem. CPU DATMO KN má vlastní (vnitřní) zdroj napájení 220V/+12V ss. Může být použit jako nezávislé osminásobné spínací hodiny. Jednotka má dva sériové porty. USB pro komunikaci se SW Dloader a RS 485 (páteřní linka) pro komunikaci s ostatními prvky sestavy DATMO. USB port lze nahradit portem IRDa, který je umístěn pod krytkou na levé straně.

CDP DATMO KN
racom elsing seak harvard roch

Copyright © 2018 DATmoLUX a.s. - moderní koncepce veřejného osvětlení