veřejné osvětlení

V městě Brně bylo testováno 115 ks stožárů světelné signalizace o výšce 2,7 – 7,0 m. Výsledek testů: 4 stožáry nutno vyměnit y důvodů materiálových vad, 3 strožáry nově založit ...více

Úvodní strana | Produkty a služby | Dispečerské systémy řízení veřejného osvětlení

Dispečerské systémy řízení veřejného osvětlení

Komplexním řešením pro práci s informacemi z oblasti veřejného osvětlení řeší systém SW DATMO RVO. Jedná se o modulový software, který pokrývá problematiku od pasportizace majetku až po řízení údržby a ekonomického vyhodnocení. SW DATMO RVO se skládá z pěti modulů, které je možno postupně do systému doplňovat dle možnosti zákazníka.

racom elsing seak harvard roch

Copyright © 2018 DATmoLUX a.s. - moderní koncepce veřejného osvětlení