veřejné osvětlení

V městě Brně bylo testováno 115 ks stožárů světelné signalizace o výšce 2,7 – 7,0 m. Výsledek testů: 4 stožáry nutno vyměnit y důvodů materiálových vad, 3 strožáry nově založit ...více

GIS – pasportizace dat

Modul GIS umožňuje sběr dat o majetku veřejného osvětlení a umístění do mapového podkladu. Mapový podklad může být jak rastrového, tak i vektorového formátu. Pořízení dat lze provést přímo v terénu do mobilního zařízení, např PDA s GPS systémem. Pomocí synchronizace s dispečerským PC lze udržovat aktuální stav databází a mapového podkladu.

GIS – pasportizace dat

Každý prvek v systému SW DATMO RVO má jednoznačné označení (číslo GIS), základní informace (GIS), popis technických parametrů, elektroschema, on-line odečet aktuálního stavu prvku (umožňuje-li to HW výbava prvku) a životopis údržby.

GIS – pasportizace dat
racom elsing seak harvard roch

Copyright © 2018 DATmoLUX a.s. - moderní koncepce veřejného osvětlení