veřejné osvětlení

V městě Brně bylo testováno 115 ks stožárů světelné signalizace o výšce 2,7 – 7,0 m. Výsledek testů: 4 stožáry nutno vyměnit y důvodů materiálových vad, 3 strožáry nově založit ...více

Modul On-line

Modul On-line zajišťuje zobrazení informací o reálném stavu jednotlivých prvků VO. Pokud jsou rozvaděče RVO a jednotlivé svítidla vybaveny elektronikou ze stavebnice DATMO je možno z dispečerského počítače sledovat jejich reálný provozní stav. Modul zajišťuje zobrazení alarmních hlášení a provádí jejich archivaci.

Modul On-line
Modul On-line
Modul On-line
racom elsing seak harvard roch

Copyright © 2018 DATmoLUX a.s. - moderní koncepce veřejného osvětlení