veřejné osvětlení

Společnost DATmoLUX a.s. vyvinula bezdrátový systém řízení osvětlení v průmyslových halách. Praktické předvedení nového systému si můžete domluvit na mailové adrese sk@datmolux.c...více

Modul Řízení údržby

Modul řízení údržby se skládá z evidence hlášení o poruchách, tvorbě pracovních příkazů na odstranění těchto poruch a vyplnění pracovních výkazů o provedení práce dle příkazu. Hlášení o poruchách lze zavést na základě informací od občanů, nebo automaticky převést ze seznamu alarmů z modulu On-line. Modul je koncipován tak, aby vždy nadřízený pracovník kontroloval a potvrzoval doklady svého podřízeného.

Modul Řízení údržby

Vytvoření všech typů dokladů není podmínkou a záleží jen na organizační struktuře firmy a způsobu organizace údržby. Výsledkem je pracovní výkaz, který obsahuje i náklady na jeho provedení. Tyto náklady jsou pak podkladem pro modul EKO.

Modul řízení údržby se skládá z evidence hlášení o poruchách, tvorbě pracovních příkazů na odstranění těchto poruch a vyplnění pracovních výkazů o provedení práce dle příkazu. Hlášení o poruchách lze zavést na základě informací od občanů, nebo automaticky převést ze seznamu alarmů z modulu On-line. Modul je koncipován tak, aby vždy nadřízený pracovník kontroloval a potvrzoval doklady svého podřízeného.

Modul Řízení údržby
racom elsing seak harvard roch

Copyright © 2018 DATmoLUX a.s. - moderní koncepce veřejného osvětlení