veřejné osvětlení

V městě Brně bylo testováno 115 ks stožárů světelné signalizace o výšce 2,7 – 7,0 m. Výsledek testů: 4 stožáry nutno vyměnit y důvodů materiálových vad, 3 strožáry nově založit ...více

Úvodní strana | Produkty a služby | Osvětlení průmyslových hal

Osvětlení průmyslových hal

Společnost DATmoLUX a.s. vyvinula systém DATmo radioCONTROL. Jedná se o systém selektivního řízení a sběru základních dat z jednotlivých světelných bodů (SB) v průmyslových halách pomocí bezdrátového přenosu dat.

Jeho součastí je řídicí a monitorovací software pro ovládání osvětlení v halách a bezdrátový modul MSB-CI WL, který je možné připojit ke každému typu svítidla a komunikuje s využitím bezdrátové šifrované komunikace na volné frekvenci 868 Mhz v tzv. MESH síti.

Osvětlení průmyslových hal
racom elsing seak harvard roch

Copyright © 2018 DATmoLUX a.s. - moderní koncepce veřejného osvětlení