veřejné osvětlení

V městě Brně bylo testováno 115 ks stožárů světelné signalizace o výšce 2,7 – 7,0 m. Výsledek testů: 4 stožáry nutno vyměnit y důvodů materiálových vad, 3 strožáry nově založit ...více

Úvodní strana | Produkty a služby

Produkty a služby

Elektronické předřadníky Harvard – pro zářivkové výbojky

Download Produktový list Midget - předřadník pro zářivkové výbojky DK - předřadník pro zářivkové výbojky CDX55 - ELektronický předřadník určený pro zářivkové výbojky - Le...více

Elektronické předřadníky Harvard – LED drivery - ENEC

Zdroje konstantního proudu pro segment svítidel s LED zdroji světla. Kompletní řada zdrojů v rozmezí od 10W po 66W ve standartním i stmívatelném provedení. Všechny zdroje jsou cert...více

Elektronické předřadníky Harvard - HPIDD

Download Produktový list CoolPower - Rapid Plug - zapojeno ve vteřině HPIDD - 250W elektronický předřadník pro vysokotlaké výbojky (venkovní použití) Stmívatelný elektroni...více

Elektronické předřadníky Harvard

1.11.2010 společnost DATmoLUX a.s. získala výhradní zastoupení pro prodej regulační elektroniky Harvard Engineering na českém a slovenském trhu. Společnost Harvard Engineering je s...více

Modul Řízení údržby

Modul řízení údržby se skládá z evidence hlášení o poruchách, tvorbě pracovních příkazů na odstranění těchto poruch a vyplnění pracovních výkazů o provedení práce dle příkazu. Hláš...více

Modul On-line

Modul On-line zajišťuje zobrazení informací o reálném stavu jednotlivých prvků VO. Pokud jsou rozvaděče RVO a jednotlivé svítidla vybaveny elektronikou ze stavebnice DATMO je možno...více

ELS - elektroschémata

Modul elektroschémat umožňuje zobrazení elektrického propojení kabelové sítě. Kontroluje integritu sítě po každé změně zapojení a umožňuje vypočítat zatížení jednotlivých kabelovýc...více

GIS – pasportizace dat

Modul GIS umožňuje sběr dat o majetku veřejného osvětlení a umístění do mapového podkladu. Mapový podklad může být jak rastrového, tak i vektorového formátu. Pořízení dat lze prové...více

Dispečerské systémy řízení veřejného osvětlení

Komplexním řešením pro práci s informacemi z oblasti veřejného osvětlení řeší systém SW DATMO RVO. Jedná se o modulový software, který pokrývá problematiku od pasportizace majetku ...více

Oblast měření a regulace - MaR

Oddělení MaR dlouhodobě udržuje systém MaR v kolektorové síti v městě Brně. Zajišťuje vývoj a údržbu jak hardwaru i softwaru v rozvaděčích, která jsou umístěny v kolektorové síti, ...více

Testování stability stožárů

Roch – Komunální odpovědnost Současná situace Městské a komunální úřady mají za povinnost starat se o bezpečnost svěřených stavebních zařízení. Jak však může úřad s jistotou ro...více

DC-2 DATMO

Download Produktový list Systém DATMO Control je jednoduchý systém ovládání „inteligentních“ elektronických předřadníků s řídící linkou pro přepínání výkonu svítidla, nebo jej...více

CPU DATMO KN

Download Produktový list Jednotka komunální nadstavby je vyvinuta speciálně do sestavy DATMO pro sběr dat, které přímo nesouvisejí s provozem veřejného osvětlení. Jedná se o o...více

Zdroj OVZ DATMO

Download Produktový list Zdroj OVZ DATMO je univerzální zdroj napájení +12V ss (max.5A). Je vytvořen pro napájení prvků stavebnice DATMO v rozvaděčích RVO od firmy DATmoLUX a....více

Snímač proudů SPP DATMO

Download Produktový list Snímač průtoku proudů od firmy DATmoLUX a.s. je určen pro bezkontaktní měření proudů jdoucích do kabelů veřejného osvětlení. Je navržen jako samosta...více

Rozvaděče veřejného osvětlení

Firma DATmoLUX a.s. vyrábí vlastní řadu rozvaděčů pro veřejné osvětlení. Od nejjednodušších rozvaděčů, které jsou řízeny ročními spínacími hodinami, nebo optickými čidly, až po int...více

Svítidla pro veřejné osvětlení

Download Produktový list Výbojkové svítidlo DENY Výbojkové svítidlo DENY WL Výbojkové svítidlo DLT74 Výbojkové svítidlo DLT86 Výbojkové svítidlo DLT102 Výbojkové svítid...více

Systém MSB – monitoring světelného bodu

Download Produktový list MSB MSB WL Systém MSB je vyvinut pro sledování provozních stavů jednotlivých svítidel. Je určen pro svítidla jak s klasickým elektromagnet...více

Řídící jednotka CPU DATMO RVO

Download Produktový list Řídící jednotka CPU DATMO RVO je základním prvkem stavebnice DATMO. Je určena pro sběr a zpracovávání dat z rozvaděčů pro veřejné osvět...více

Veřejné osvětlení – stavebnice DATMO

Stavebnice DATMO obsahuje elektronické prvky, z kterých lze sestavovat inteligentní technologie pro oblast veřejného osvětlení. Je určena pro tvorbu nejjednodušších rozvaděčů VO až...více

racom elsing seak harvard roch

Copyright © 2018 DATmoLUX a.s. - moderní koncepce veřejného osvětlení