veřejné osvětlení

V městě Brně bylo testováno 115 ks stožárů světelné signalizace o výšce 2,7 – 7,0 m. Výsledek testů: 4 stožáry nutno vyměnit y důvodů materiálových vad, 3 strožáry nově založit ...více

Řídící jednotka CPU DATMO RVO

Řídící jednotka CPU DATMO RVO je základním prvkem stavebnice DATMO. Je určena pro sběr a zpracovávání dat z rozvaděčů pro veřejné osvětlení. Plného využití je dosaženo v standardních rozvaděčích RVO od firmy DatmoLUX a.s. Nastavení parametrů jednotky je možno provést z panelu pomocí tlačítek, nebo pomocí obslužného programu Dloader, který je určený pro vyškolené pracovníky.

Řídící jednotka CPU DATMO RVO

CPU DATMO RVO je napájena napětím +12/+24V ss,1A.. Pro zobrazení dat je použit LCD display o rozměrech 128 x 64 bodů. Funkční režimy jsou voleny pomocí tlačítek s. Pro práci v jednotlivých režimech je určeno multifunkční tlačítko v pravé části jednotky. Nachází-li se rozvaděč ve stavu, který jednotka CPU vyhodnotí jako chyba, rozsvítí se dioda LED „Err“ v pravé horní části jednotky. Rozměr jednotky je 250 x 110 x 60 mm a je možno ji umístit na lištu DIN.

racom elsing seak harvard roch

Copyright © 2018 DATmoLUX a.s. - moderní koncepce veřejného osvětlení