veřejné osvětlení

Společnost DATmoLUX a.s. vyvinula bezdrátový systém řízení osvětlení v průmyslových halách. Praktické předvedení nového systému si můžete domluvit na mailové adrese sk@datmolux.c...více

Snímač proudů SPP DATMO

Snímač průtoku proudů od firmy DATmoLUX a.s. je určen pro bezkontaktní měření proudů jdoucích do kabelů veřejného osvětlení. Je navržen jako samostatná jednotka, kterou je možno připojit k modemu GSM, nebo je možno připojit snímač na linku RS485 jako na sběrnici a komunikovat s nadřízenou jednotkou. Snímač je navržen hlavně pro spolupráci s ostatními prvky stavebnice DATMO. Např. CPU DATMO RVO a UNIpanel.

Snímač proudů SPP DATMO
Snímač proudů SPP DATMO

Snímač je napájen napětím +12V/+24V ss, 1A. Obsahuje 18 (9) měřících obvodů pro měření proudů v rozmezí 0,2 – 50A. (Jedná se o 6 kabelů o třech fázích) Měřené hodnoty jsou digitalizovány s krokem měření 200mA. Na čelním panelu SPP jsou tlačítka „TEST“ a „MASKA“. Tlačítko „TEST“ slouží k okamžité kontrole všech měřících obvodů. Tlačítko „MASKA“ slouží k uložení referenčních hodnot proudů do paměti SPP. Aktuální hodnoty proudů se pak porovnávají s referenčními a případné nesrovnalosti se vyhodnocují jako nestandardní stavy proudu v síti veřejného osvětlení. Rozměry SPP jsou 350x70x60 mm. Do rozvaděče se SPP montuje na lištu DIN, která je připevněna do montážní klece, nebo montážní desky.

racom elsing seak harvard roch

Copyright © 2018 DATmoLUX a.s. - moderní koncepce veřejného osvětlení