veřejné osvětlení

V městě Brně bylo testováno 115 ks stožárů světelné signalizace o výšce 2,7 – 7,0 m. Výsledek testů: 4 stožáry nutno vyměnit y důvodů materiálových vad, 3 strožáry nově založit ...více

Zdroj OVZ DATMO

Zdroj OVZ DATMO je univerzální zdroj napájení +12V ss (max.5A). Je vytvořen pro napájení prvků stavebnice DATMO v rozvaděčích RVO od firmy DATmoLUX a.s. Zdroj je určen i pro napájení radiomodemu, který při max. vysílacím výkonu může odebírat až 3,5A. Zálohování zdroje je z BAT 12V/12Ah. Zdroj umožňuje její bezobslužnou údržbu.

Zdroj OVZ DATMO

Zdroj OVZ DATMO má 8 samostatně jištěných napájecích okruhů 12V. 6 okruhů (150mA)je určeno pro napájení ostatních prvků stavebnice DATMO a 1 okruh (3,5A) je speciálně určen pro napájení komunikačního pojítka. Každý okruh má vlastní jištění pojistkou a indikaci stavu pojistky pomocí LED. Zdroj je vybaven dvěma konektory (příchozí a odchozí RJ) pro připojení na páteřní linku RS485. Pod krytem v levé části zdroje se skrývá port infra a USB. Tyto jsou určeny pro servisní účely.

racom elsing seak harvard roch

Copyright © 2018 DATmoLUX a.s. - moderní koncepce veřejného osvětlení