Osvětlení a jeho inteligentní řízení

DEFEKTOSKOPIE

Bezpečí vždy na prvním místě. Jak může vedení města nebo obce rozhodnout, který stožár je v pořádku, a u kterého naopak hrozí problém? Vizuální kontrola, jednoduché zatížení, nebo měření síly stěny ultrazvukem nestačí.

Zajišťujeme nedestruktivní zkušební metodu (známou také jako Rochova metoda) pevnosti stožárů a jejich stability v podloží. Tento způsob kontroly je moderní, celosvětově uznávanou a certifikovanou zkouškou.

Sledujte nás:

fbinli

Na základě Rochovy metody vyhodnotíme bezpečnost vaší soustavy a navrhneme nejvhodnější řešení pro každý jednotlivý stožár.

Ulevte rozpočtu

Nerozlišená výměna stožárů (např. pouze na základě data instalace) zapříčiní zbytečně vysoké náklady a zatíží komunální rozpočet. Akutní výměna je nutná jen u 4 až 6 % zkoušených stožárů. Hospodárné řešení je vyčlenit z výměny neporušené stožáry.

Jak Rochova metoda funguje

Roch – Services GmBH je certifikovaná DIN EN ISO 9001 zkušební laboratoř, která má odpovídající kompetence v oblasti zkoušek pevnosti a stability stožárů. Rochova metoda je celosvětově patentovaná a používaná nedestruktivní zkušební metoda pro stožárové systémy. Umožňuje rychlou, nekomplikovanou a finančně nenáročnou zkoušku pevnosti a stability.

01

Stabilita stožárových systémů se skládá z pevnosti stožáru a stability uložení.

defektoskopie
02

Rochova metoda uměle vyvolá větrné zatížení. K vyhodnocení zkoušky slouží elektrickými senzory vykreslený diagram (závislost průhybu a posunu na použité síle).

defektoskopie
03

Rochova metoda zkoumá současně jak pevnost materiálu, tak ukotvení stožáru.

defektoskopie
04

Hlavní výhody pro vás

  1. Výrazné úspory. Bezpečné stožáry zbytečně neměníte.
  2. Právní jistota a odpovědnost proti náhradám za způsobené škody.
  3. Pokrokový systém údržby.
defektoskopie