Osvětlení a jeho inteligentní řízení

SOFTWARE

DATMO RVO – Pro maximálně efektivní správu infrastruktury veřejného osvětlení.

Sledujte nás:

fbinli

Vlastní software pro bezdrátové řízení světelné soustavy je naší vlajkovou lodí. Jeho rozhraní přizpůsobíme velkým městům i malým obcím tak, aby přesně vyhovoval vašim požadavkům.

Software pro přehlednost a snadnou správu dělíme na jednotlivé moduly. Podívejte se, jaké funkce nabízí.

01

MODUL GIS – PASPORTIZACE DAT

Mít přehled? Důležité. Tento modul umožňuje sběr dat o majetku veřejného osvětlení a přesné umístění do mapového podkladu. Data pořídíte jednoduše přímo v terénu do mobilního zařízení.

Narozdíl od běžných pasportizací se detailně věnujeme i stavu kabelové sítě, která bývá často největší slabinou soustavy veřejného osvětlení. Současně získáváte detailní přehled o přiřazení konkrétních svítidel k jednotlivým rozvaděčům.

Data lze dále synchronizovat s dispečinkem a udržovat tak databázi majetku neustále aktuální.

Každý prvek zanesený do databáze má své unikátní označení, obsahuje základní informace, popis technických parametrů, elektroschéma, online ukazatel aktuálního stavu* a přehled provedené údržby.

*Pokud to umožňuje hardwarová výbava prvku.

modul gis – pasportizace dat
02

MODUL ELS - ELEKTROSCHÉMATA

Zobrazte si stav elektrického propojení kabelové sítě. Modul ELS kontroluje integritu sítě po každé změně zapojení. Zároveň umožňuje výpočet zatížení jednotlivých kabelových vývodů i celých rozvaděčů.

modul els - elektroschémata
03

MODUL ON-LINE

Svítí, nebo nesvítí? Otázka, kterou vyřešíte jediným pohledem do počítače. Modul on-line nonstop monitoruje reálný stav jednotlivých prvků soustavy. Pokud jsou rozvaděče RVO a jednotlivá svítidla vybavena elektronikou DATMO hardwarem, můžete z dispečerského počítače sledovat jejich reálný provozní stav.

Důležitou funkcí je zobrazení alarmních hlášení a jejich archivace.

modul on-line
04

MODUL ŘÍZENÍ ÚDRŽBY

Neocenitelný pomocník pro organizaci servisní práce. Evidujte hlášení o poruchách, vytvářejte a sdílejte pracovní příkazy a vyplňujte výkazy o provedení práce.

Hlášení o poruchách můžete sbírat na základě hlášení od veřejnosti, nebo automaticky převádět ze seznamu alarmů z modulu On-line.

Modul zároveň umožňuje kontrolovat a potvrzovat doklady servisního technika jeho nadřízeným. Vytvoření dokladů není podmínkou pro funkčnost modulu a záleží na organizační struktuře údržby.

Výsledkem může být pracovní výkaz, který obsahuje i náklady na provedení údržby. Tento výkaz je podkladem pro modul EKO.

modul řízení údržby
05

MODUL EKO

Mějte kontrolu nad rozpočtem. Modul ekonomické nadstavby umožňuje vyčíslit náklady na údržbu veřejného osvětlení.

V modulu nastavíte ceník produktů a služeb. Servisní pracovník následně do pracovního výkazu zanese relevantní údaje (použitý materiál, délka výkonu, hodinová sazba za techniku) a uloží. Částka se zaeviduje a můžete ji využít ke statistikám a zobrazejí trendů.

Pro ulehčení správy je ceník možné importovat v tabulkové formě z různých účetních a skladových programů.

modul eko